Er zijn tal van zaken waarmee we u kunnen helpen. Voor de verhuur van ons materiaal verwijzen we u graag naar de verhuurpagina. We omschrijven onze diensten hieronder in het kort:

Verticale dienstverlening:

Compact hijskraanverhuur:

Samenstellen hijsplan: Wat we verstaan onder een hijsplan hebben we al uitgebreid omschreven. Doel van het hebben van een dergelijk plan is miscommunicatie in de uitvoering te voorkomen. Het borgen van veiligheid en werken volgens vooraf vastgestelde procedures. Hijsfijn kan worden ingehuurd om een dergelijk hijsplan te maken en te zorgen voor de uitvoering.